Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Användarvillkor Babblarna&vänner

Allmänna villkor för användande av appen Babblarna & vänner

Senast uppdaterad 2022-01-01

Appen Babblarna & vänner kostar 29 kronor per månad och abonnemanget tecknas genom att appen laddas ner och abonnemanget startas via AppStore eller Google Play. Den första månaden är kostnadsfri och om du avslutar abonnemanget innan provmånaden är över debiteras du ingenting. När du abonnerar på appen är det enkelt att säga upp abonnemanget inne i appens inställningar.

——————-

Dessa villkor som är juridiskt bindande gäller mellan dig och Hatten Education AB, org.nr. 556571-9993 (”Hatten”) för användningen av den mobila applikationen Babblarna & vänner (”Appen”) genom ett månadsabonnemang (Abonnemanget). Du måste läsa igenom och godkänna de Allmänna villkoren samt Hattens integritetspolicy (”Integritetspolicy”) innan du använder Tjänsten. De Allmänna villkoren och Integritetspolicyn utgör tillsammans Avtalet mellan dig och Hatten.

1. Tillgång till tjänsten vi abonnemanget

1-1 Du får inte teckna ett abonnemang om du är under 18 år eller saknar målsmans godkännande.

1-2 För att få tillgång till innehållet i appen måste du markera i rutan ”Jag godkänner”. Då bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har målsmans tillstånd att ingå avtal med Hatten och att du godkänner dessa Allmänna villkor samt Integritetspolicyn samt att du vill betala för abonnemanget, om du inte säger upp abonnemanget innan provmånadens slut.

1-3 Du ansvarar själv för ditt användarnamn och lösenord. Om det försvinner eller blir ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela oss på Hatten.

2. Användning av appen

2-1 innebär att du kan streama och/eller ladda ner innehåll, t ex film, spel och böcker, till dina mobila enheter eller annan motsvarande utrustning.

2-2 Du ansvarar själv för att appen uppdateras och du ansvarar själv för eventuella internetavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användning av appen.

3. Abonnemanget

3-1 Hatten kan komma att ändra abonnemangsformen över tid vad avser funktionalitet eller avgift.

3-2 Priset för abonnemanget är alltid uppdaterat på www.babblarnaochvanner.se. Betalning sker mot en fast avgift per månad och erläggs i förskott.

3-3 Hatten kan komma att ändra priset på Abonnemanget från tid till annan. Eventuella prisändringar träder i kraft när den aktuella perioden löper ut. Prisförändringarna kommuniceras via Hemsidan eller via Appen. Om du inte godkänner ändringen av priset kan du säga upp Abonnemanget i appens inställningar.

3-4 För att få oavbruten tillgång till Utbudet i ditt Abonnemang är du skyldig tillse att det finns täckning på ditt konto för att betala avgiften inför varje ny AbonnemangsperiodDin tillgång till Utbudet kommer automatiskt att upphöra om avgiften inte har betalats.

4. Löptid och uppsägning

4-1 Löptiden för Abonnemanget är en månad. Du kan när som helst säga upp abonnemagnet via inställningarna i appen. För att nästa Abonnemangsperiod inte ska börja löpa måste du säga upp ditt Abonnemang senast 24 timmar innan nästa Abonnemangsperiod börjar löpa.

5. Användningsbegränsningar

5-1 Du godkänner att det är förbjudet att:

Kopiera, reproducera, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt förfoga över någon del av Tjänsten eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna villkor eller av vad som framgår av ditt Abonnemang.

Ägna dig åt ”reverse engineering” eller skapa en mjukvara som är beroende av eller härledd ifrån Tjänsten eller någon del därav.

Försöka få obehörig tillgång till Appen, Hemsidan, server på vilka de är lagrade eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem.

Medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt.

Angripa Tjänsten genom Denial of Service attacker, inbegripet men inte begränsat till, överbelastningsattacker.

6. Ångerrätt

6.1 Eftersom innehållet i Tjänsten är digitalt och inte levereras på ett fysiskt medium finns det ingen ångerrätt. I och med att du tecknar ett Abonnemang samtycker du till att du inte har någon ångerrätt på ditt köp. Du har dock alltid rätt att säga upp ditt Abonnemang enligt vad som framgår under punkt 4.

7. Reklamation

7-1 Om Tjänsten skulle vara felaktig har du rätt att reklamera ditt köp. Om du vill göra sådan reklamation ska du underrätta oss inom skälig tid efter att du upptäckte felet.

7-2 Om Du anser att Tjänsten är felaktig ska du skicka ett meddelande till kundtjänst där du beskriver felet.

8. Immateriella rättigheter

8-1 Tjänsten och det innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör Hatten, Hattens licensgivare eller andra tredje parter och skyddas av immateriella rättigheter. Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda innehållet i appen för privat bruk eller på din arbetsplats.

8-2 Du får inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i Tjänsten.

8-3 Mjukvara som ingår i Tjänsten säljs inte till dig utan du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda mjukvaran och Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i ditt Abonnemang samt i de Allmänna villkoren.

8-4 Du har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt dessa Allmänna villkor.

9. Garantier

9-1 Användningen av Tjänsten och dess innehåll sker på egen risk. Så långt som möjligt under tillämplig lag lämnar Hatten inga garantier, uttryckliga eller antydda, avseende Tjänstens kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte. Hatten lämnar vidare inga garantier, gör inga intyganden och tar inget ansvar för andra produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Tjänsten eller via en länkad hemsida eller som visas på en banner eller annonseras på annat sätt.

10. Ansvarsbegränsning

10-1 Hatten ansvar enligt detta Avtal är begränsat till årsvärdet av den Tjänst du abonnerar på.

10-2 Hatten kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten i drift och Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Dock kan tekniska svårigheter, underhåll, säkerhetsuppdateringar, förbättringar eller liknande åtgärder samt force majeure händelser från tid till annan leda till att Tjänsten fungerar otillfredsställande eller är helt eller delvis otillgänglig.

10-3 Hatten strävar efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller förändra Tjänsten utan att informera om förändringen. Uppdateringar och förändringar kan till exempel innebära att titlar och utgåvor som inledningsvis ingick i ditt Abonnemang kan komma att utgå. Hatten är inte återbetalningsskyldig för sådana förluster.

12. Personuppgifter

12-1 Dina personuppgifter samlas inte in eftersom abonnemanget enbart kan tecknas via distributörer av appar och det är dessa distributörers integritetspolicy som gäller. Hattens policy för appar finner du här: https://www.hattenforlag.se/om-hatten/policy

13. Ändring av Allmänna villkor

13-1 Dessa Allmänna villkor kan komma att ändras efter det att du första gången godkänt dem. Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad om och följa vid var tid gällande Allmänna villkor.

14. Cookies

14-1 I och med att du besöker vår Hemsida och använder Tjänsten samtycker du till användningen av cookies och liknande teknologier i enlighet med vår Integritetspolicy som finns här: https://www.hattenforlag.se/om-hatten/gdpr-1

15. Överlåtelse

15-1 Hatten kan komma att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part.

16. Kundtjänst

16-1 Om du har frågor som rör Tjänsten eller klagomål på Tjänsten är du välkommen att kontakta Hatten kundtjänst. Du når kundtjänst på support@hattenforlag.se. Kundtjänst återkommer normalt inom 24 timmar eller nästa helgfria arbetsdag.

17. Ansvarig utgivare

17-1 Hatten Education AB, org.nr: 556571-9993, Svärdvägen 27, 182 33 Danderyd. www.hattenforlag.se

18. Tillämplig lag och tvist

18-1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

18-2 Vid en eventuell tvist med Hatten har du rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

GDPR

Personuppgiftsbehandling
För oss på Hatten Education AB är din personliga integritet viktig. I vår policy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Där finns information om vilka uppgifter vi sparar, i vilket syfte vi sparar dem och hur du kan ha kontroll över vilka uppgifter vi sparat.

Hattens Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Hatten Education AB, organisationsnummer 556571-9993, Svärdvägen 27, 182 33 Danderyd, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig, och varför?
Vi sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt orderinformation (vad som har beställts).

Detta gör vi för att:

Kunna hantera beställningar/köp och fullgöra vårt köpeavtal.
Kunna hantera kundtjänstärenden som att besvara frågor, ge support eller utreda klagomål.
Kunna marknadsföra produkter om du lämnat samtycke till att ta emot sådan information.
Kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (till exempel avseende produktansvar eller krav i bokföringslagen).
Delning av personuppgifter
Hatten Education AB delar inte vidare personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter
Hatten Education AB bevarar personuppgifter i kundregistret under tid som anses nödvändig med hänsyn till ändamålen. Rent praktiskt innebär det att uppgifterna tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in.

Dina rättigheter
Om du vill ha reda på vilka uppgifter vi har om dig så har du rätt att begära tillgång till dem. Vi vill vara öppna och transparenta. Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se, skriv GDPR Personuppgifter i ämnesraden så återkommer vi så snart vi kan.

Rätt till radering
Om du inte vill att vi ska ha dina personuppgifter så har du rätt att begära radering, om:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns annan laglig grund för behandlingen
Vill du att vi raderar dina uppgifter? Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se, skriv GDPR Radering i ämnesraden. OM vi med hänsyn tagna till ovanstående punkter anser att vi kan radera dina uppgifter så gör vi naturligtvis det.

Policy Appar

Welcome to Hatten Förlag (Hatten Education AB).
This is our PRIVACY POLICY regarding our Apps provided via iTunes and Google Play
Last updated / May 18, 2018

We, Hatten Förlag (”Hatten Education AB”), respect the privacy rights of our customers and do not collect any personal information when our apps are purchased and/or updated. The only information collected is the information you proved to iTunes and/or Google Play in the process of the purchase. Hatten Education AB have no connection to your account information that you have given to iTunes and/or Google Play.

A SUMMARY OF OUR PRIVACY POLICY

This Privacy Policy applies only to personal information submitted and collected through the Services. By installing, using, registering the Services, you are accepting the different parts described in this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not install, use, register to or access the Services. Hatten Education reserves the right to modify this Privacy Policy at reasonable times, so you are welcome to review it frequently. Your continued use of the Services will signify your acceptance to the changes to this Privacy Policy.
Our main concern is children and their parents/teachers and you may rest assured that we will always act in your best interest. If you have any hesitations or suggestions for improvement, please contact us at policy@hattenforlag.se.

COLLECTED INFORMATION

Personal Information
To access the Services, Hatten Education may at some time in the future collect information about you, but ONLY if you voluntarily provide it to us and you will be clearly informed of how your data would be used. This will never happen unless you are clearly informed about the details and answering no to providing personal information will always be an option. Hatten Education does NOT sell or rent your Personal Information to third-parties for marketing purposes without your consent.
Non-Personal Information
For purposes of this Privacy Policy, ”Non-Personal Information” means information that does not directly identify you. Hatten Education may use tools or third party analytical software to automatically collect and use information that does not directly enable Hatten Education to identify you. The types of Non-Personal Information Hatten Education may collect and use include: device properties, including (but not only limited to IP address) unique device identifier or other persistent or non-persistent device identifier (”Device ID”); device software platform and firmware; mobile phone carrier; geographical data such as approximate location; game progress, time used playing, score and achievements; other Non-Personal Information as reasonably required by Hatten Education to enhance the Services and other Hatten Education products and services.

LINKS TO THIRD PARTY SITES OR SERVICES

You should be aware that the Services may from time to time contain links to third-party sites, products or services. Hatten Education is not responsible for the privacy practices or the content of such sites or services. If you are concerned about the privacy policy of a certain third party, we recommend that you read the privacy policy of the site or service to which you link before you submit any personal information.

Support

Har du synpunkter eller frågor gällande någon av våra appar? Skicka gärna ett meddelande till support@hattenforlag.se

Glöm inte att skriva:
Vilken app/program gäller det?
Vilken enhet använder du (iPhone, pc-dator, android platta etc)?

……………..

Vanliga frågor och svar

Jag har inget ljud på min iOS enhet?

Om så är fallet säkerställ att du inte har igång tystläge på din enhet. Se guide på denna sida: https://support.apple.com/sv-se/HT203794

Jag vill låsa appen så barnen inte kan gå ut ur den?

På iOS enheter kallas detta för ”Guidad åtkomst”

Använda Guidad åtkomst med iPhone, iPad och iPod touch

1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och slå sedan på Guidad åtkomst.

2. Tryck på Lösenkodsinställningar och sedan på Ställ in lösenkod för Guidad åtkomst.

3. Ange en lösenkod och ange den sedan igen. Här kan du även slå på Face ID eller Touch ID som en metod för att avsluta Guidad åtkomst-sessionen.

På android enheter kallas detta läge för ”Fästa skärmen”

För att aktivera Fästa skärmen-funktionen öppnar du din telefons inställningar. Exakt hur du hittar funktionen varierar mellan olika mobiler men i de flesta telefonerna gömmer den sig under fliken Säkerhet eller Låsskärm och säkerhet. Längst ner, under rubriken Avancerat, finns alternativet för att aktivera funktionen. Om du inte hittar den kan du använda sökmotorn i inställningspanelen. Sök efter ”Fäst” eftersom funktionen har lite olika namn i olika smartphones.

Har du förslag och synpunkter når du oss via info@babblarnaochvanner.se
Behöver du support kontakta support@hattenforlag.se direkt.

Vi på Hatten jobbar för att det ska ska vara enkelt och roligt att stötta barns språkutveckling på alla arenor där barn rör sig. Främst ger vi ut språkstimulerande barnböcker, spel, leksaker och material med tecken. Vill du använda denna app i språkutvecklande syfte sitt tillsammans med barnet och prata om allt ni ser.

Välkommen till Babblarna & vänner!

Här har vi samlat böcker, filmer, musik, spel och pyssel i en säker app. Innehållet är helt anpassat för små barn och du som förälder kan med en enkel inställning begränsa ditt barns skärmtid om du skulle vilja det.

I appen kan ni bland mycket annat bläddra i böcker som ni också kan lyssna på i den färdiga inläsningen. Eller så kan ni läsa in böckerna själva med hjälp av inspelningsfunktionen. Tänk att få höra sin älskade mormor läsa favoritsagan varje kväll! Böckerna är också inlästa med tecken somkan ses i små filmklipp på varje sida om man vill det. Det finns musik och musikvideos, kortfilmer och små spel. Och så kan ni rita och pyssla! Ha så skoj med Babblarna & vänner!

 

Vilka har medverkat i skapelsen av de olika figurkoncepten som är med här i Babblarna & vänner?

 

Babblarna från Hatten Förlag, medverkande:

Anneli Tisell är formgivare och skapare av konceptet Babblarna som lanserades 2007. Hon är det kreativa navet och ledare av arbetslaget kring Babblarna. Det är Anneli Tisell som gett världen och figurerna namnet Babblarna och är även den som skriver böckerna och texterna till Babblarnas musik. Det är Annelis röst som läser Babblarnas böcker här i appen.

Figurernas namn, Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo, introducerades av Iréne Johansson i hennes bok ”Primitiv Grammatik – Ordstadium”, utgiven av Studentlitteratur 1990. Boken innehåller övningar till utveckling av ordförråd och grammatik och också instruktioner till lyssnings- och uttalsövningar samt beskriver hur man syr dockor med tydliga taktila skillnader. Formerna på dockorna baserades på enkla grundformer såsom till exempel en rektangel, en cirkel, en trekant – former som också har fått inspirera figurerna i Babblarnas värld. Iréne Johansson har varit delaktig i tillkomsten av flera av Babblarnas böcker och har inspirerat till många av spelen.

Musiken komponeras och produceras av: Johan Rask, Hasse Sjölander
Sång: Sofia Alm, Anoo Bhagavan
Babblarnas röster: Filip Alexanderson, Tomas Lindfors, Ola Schubert, Anneli Tisell, Åsa Öhrn
Medverkande i dansfilmer: Sanna Lejweman, Sara Kjellberg
Medverkande i teckenfilmer: Anna Lidé
Illustration och grafisk form: Luciana Amado Sandberg, Arita Andrade, Hannes Hagstrand, Ola Schubert, Anneli Tisell, Jennie Wiik Edman
Animation: Hannes Hagstrand, Simon Post, David Rylander, Johanna Schubert, Ola Schubert samt Internfilm. Kortfilmer animation även Dream Studios och Funsaga studio i Pune, Indien med ljudläggning av Beppo Ljudproduktion
Kortfilmsmanus: Hannes Hagstrand, Ola Schubert, Anneli Tisell med manusöversättning av David Ashby
Filmproduktion dansfilmer: Internfilm AB
Filmproduktion teckenfilmer: Fredrik Broman, Britt Claesson, Anna Lidé
Redaktör: Katarina Moen Lindberger
Inspiration och bollning: Elvira Ashby, Britt Claesson
Apputveckling: Arita Andrade, Jakob Johansson
Projektledning: Lennart Blixt
Ansvarig utgivare och exekutiv producent: Anneli Tisell

All rights reserved ©Hatten Education AB

 

Ajja&Bajja från Hatten Förlag, medverkande:

Text och inläsning: Elvira Ashby
Illustration: Karin Holmström
Musiken komponeras och produceras av: Joakim Holgersson, My Blomqvist Olsberg
Sångtexter: Elvira Ashby, My Blomqvist Olsberg, Joakim Holgersson
Sång: Joachim Bergström
Animation: Reggie Entienza.
Medverkande i teckenfilmer: Anna Lidé
Filmproduktion teckenfilmer: Fredrik Broman, Britt Claesson, Anna Lidé
Redaktör: Katarina Moen Lindberger
Apputveckling: Arita Andrade, Jakob Johansson
Projektledning: Lennart Blixt

 

Olle & Mia från Hatten Förlag, medverkande:

Karaktärerna i Olle & Mias värld skapades av Anneli Tisell 2005 och alla illustrationer är gjorda av Johan Reich. Vännerna Olle och Mia och deras familjer flyttade först in i fem olika berättelser som gavs ut som böcker samt i pc-spelet TeckenHatten 2.
Böckerna som är med här i appen Babblarna och vänner gavs ut 2013 med texter av Iréne Johansson och Anneli Tisell.
Böckerna har levandegjorts för appen med animationer av Simon Post samt teckenfilmer av Anna Lidé, Fredrik Broman och Britt Claesson. Tecknaren i filmerna är Anna Lidé.
Rösten som läser böckerna i appen är Filip Alexanderson.
Redaktör: Katarina Moen Lindberger

 

Pino från Pinolek förlag AB, medverkande:

Grundarna av karaktären Pino samt för idé och manus till böckerna och filmerna står författarna Eva Pils och Agneta Norelid samt illustratören Kenneth Andersson. Den allra första boken om Pino, Pinos dagbok, gavs ut år 2002.

Filmerna om Pino bygger på manus av författarna Eva Pils och Agneta Norelid.
Illustratör är Kenneth Andersson.
Produktion och manusbearbetning står Mats Dante Jernudd för via produktionsbolaget Belladante AB.
Animatör är Patrik Agemalm.
Musik Mija Folkesson.
Berättarröst Jörgen Lantz.
All rights reserved ©Pinolek förlag AB

——–

Babblarna & Vänner ©Hatten Education AB 2020

Ansvarig utgivare: Anneli Tisell

www.babblarnaochvanner.se, www.hattenforlag.se

Privacy Preference Center